Rabu, 10 Agustus 2022

Sudah Adakah Salat sebelum Nabi Muhammad SAW? Ini Penjelasan Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat
Ustaz Adi Hidayat.

Jakarta (Riaunews.com) – Perkara perkembangan Islam di dunia memang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah misteri sudah adakah shalat sebelum Nabi Muhammad SAW.

Persoalan tersebut dijawab oleh Ustaz Adi Hidayat LC. MA. Perihal jawaban sudah adakah shalat sebelum Nabi Muhammad SAW tersebut dapat disimak dalam video channel YouTube Audio Dakwah.

Dilansir Suara.com, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, shalat sudah ada sejak nabi Adam. Hanya saja caranya belum sesempurna kita. Penjelasan mengenai shalat sebelum Nabi Muhammad SAW ini juga disinggung dalam berbagai surat dalam Al Quran.

Ayat-ayat dan hadits tentang perintah shalat

Berikut beberapa surat yang mengandung perintah shalat disarikan dari berbagai sumber.

1. Qs. Maryam [19] 30-33.

Berkata Isa: ‘Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. (QS Maryam [19]: 30-33).

2. QS. AL Bayyinah [98]: 5

Dan kaum bani Israil, Yahudi dan Nasrani, juga diperintahkan untuk salat. Padahal, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

3. Hadits riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni

“Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu’ dan shalat.”

4. Surat Al-Isra ayat 78.

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra: 78).

5. Surat Hud ayat 114

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS Hud: 114).

6. Surat Al-Baqarah ayat 43

“Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

7. QS. Thaha Ayat 132

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan balasan yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS. Thaha [20]: 132)

8. QS. Al-‘Ankabut 45

“… Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar …” (QS. Al-‘Ankabut [29]: 45)

Demikian itu jawaban dari misteri sudah adakah salat sebelum Nabi Muhammad SAW.***

Tinggalkan Balasan